جستجوmailورود كاربرثبت نامصفحه اصليEnglish

در همايش ساليانه سازمان حراست صنعت نفت خردادماه سال جاري ، حراست شركت پالايش نفت اصفهان، عنوان برتر را در بين حراستهاي تابعه شركت ملي پالايش و پخش كسب نمود.

با هماهنگي روابط عمومي شركت پالايش نفت اصفهان و سازمان انتقال خون استان اصفهان، كاركنان اين شركت براي كمك به نيازمندان، خون اهداء نمودند.

تعميرات اساسي واحدهاي تبديل كاتاليستي,تقطير، گاز مايع و غلظت شكن شماره دو شركت پالايش نفت اصفهان، كه از يكم خردادماه با قطع خوراك شروع گرديده بود, در دوم تيرماه ماه با دريافت خوراك وقرار گرفتن در سرويس محصول پايان يافت ودر كمترين زمان ممكن انجام شد.

يك شركت پيمانكاري مستقر در شركت پالايش نفت اصفهان در نظر دارد تعدادي نيرو به صورت پيمانكاري اركان ثالث در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي با شرايط مندرج در جدول ذيل از طريق آزمون و مصاحبه تخصصي ، گزينش و طب كار جذب نمايد. لذا به اطلاع متقاضيان كار با شرايط ذيل مي رساند ،

اصلاحيه آگهي مورخ 93/04/18 آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه سهام شركت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) به شماره ثبت 40855 براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1392

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شرکت نفت اصفهان
conferance
پايان تعميرات اساسي شركت پالايش نفت اصفهان در كمترين زمان
تعميرات اساسي واحدهاي تبديل كاتاليستي,تقطير، گاز مايع و غلظت شكن شماره دو شركت پالايش نفت اصفهان، كه از يكم خردادماه با قطع خوراك شروع گرديده بود, در دوم تيرماه ماه با دريافت خوراك وقرار گرفتن در سرويس محصول پايان يافت ودر كمترين زمان ممكن انجام شد.
دريافت عنوان حراست برتر توسط شركت پالايش نفت اصفهان
در همايش ساليانه سازمان حراست صنعت نفت خردادماه سال جاري ، حراست شركت پالايش نفت اصفهان، عنوان برتر را در بين حراستهاي تابعه شركت ملي پالايش و پخش كسب نمود.
اهداء خون در شركت پالايش نفت اصفهان
با هماهنگي روابط عمومي شركت پالايش نفت اصفهان و سازمان انتقال خون استان اصفهان، كاركنان اين شركت براي كمك به نيازمندان، خون اهداء نمودند.
mo
Powered by DorsaPortal