|  English

|   عربی

صفحه اصلی
ورود/عضویت/پنل کاربری
اطلاعات تماس
ارسال پیام
نقشه
شرکت پالایش نفت اصفهان

معرفی

این واحد در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید که تا کنون موفق شده است پروژه هاي پژوهشي و دانشجويي متعددي را که جنبه كاربردي دارد انجام دهد و بر اساس آمار تا كنون از ۲۵۲ پروژه دانشجويي پيشنهادي ۲۰۴ پروژه تاييد گرديده است، هدف اصلي در تصويب پروژه هاي دانشجويي حمايت از دانشگاه مي باشد و از ۱۷۰پروپوزال پژوهشي ارسالي ۵۳ پروژه تاييد گرديده است كه اكثراً به مرحله اجرا رسيده و كاربردي شده است.

اهداف

تعریف و انجام نیازهای پژوهشي شرکت از طريق اجراي پروژه هاي پژوهشي و دانشجويي توسط‌ پژوهشگران درون و برون سازمان، انجام راهکارهاي افزايش همکاري‌هاي علمي با موسسات پژوهشي و پژوهشگران درون و برون شركت به منظور كسب و ايجاد دانش و فن آوري‌هاي نوين و بومی سازی فن‌آوری در راستاي تحقق اهداف شرکت پالايش نفت اصفهان جهت بهبود کيفي و کمي انواع مختلف فرآورده‌هاي نفتي و بهبود استانداردها، بهینه‌سازی، رفع تنگناهای عملياتي و حفاظت صنعتي، انتقال و توسعه فن آوری و بکارگیری فن آوري هاي نو، مدلسازی، شبیه‌سازی، تهيه و ارزیابی نرم‌افزارهای مورد استفاده بخش پائين دستي نفت،HSE، تولید مواد و تجهیزات موردنیاز در جهت خودکفايي، زمينه‌هاي اقتصادي، بازرگاني و مديريتي مي‌باشد.

اهم فعالیت ها و پروژه های واحد پژوهش و فن‌آوری

۱. تشکیل کمیته های تخصصي پژوهش و فن آوري در شرکت.

۲. ایجاد تعامل با ادارات و مراکز پژوهشی/مشارکت همگانی

۳.شناسایی مراکز تحقیقاتي و پژوهشي (بازديدهاي متقابل)

۴.شناسایی پژوهشگران و کارشناسان درون و برون سازمانی و تهيه بانک اطلاعاتي مشخصات آنها

۴.برگزاری جلسات جهت ارائه شرکتهای توانمند پژوهشی در شرکت- حدود ۱۷۰ شرکت

۵.شرکت در جلسات دفاعیه پروژه های کارشناسی ارشد و دکتري مورد حمايت شركت

۶. شرکت فعال در بازدیدهای شبکه پژوهش و فن آوری از صنايع پيشرو استان

۷. عضویت در مجامع علمی و پژوهشی کشور

شماره نمابر: ۳۳۹۶۴۸۶۷-۰۳۱

پست الکترونیکی: research@eorc.ir