|  English

|   عربی

صفحه اصلی
ورود/عضویت/پنل کاربری
اطلاعات تماس
ارسال پیام
نقشه
شرکت پالایش نفت اصفهان

تصفیه گازوئیل ، یوتیلیتی آفسایت و مخازن

با هدف ارتقا کیفیت محصولات پالایشگاه موجود با توجه ویژه به مسایل زیست محیطی اقدام به اجرای پروژه تصفیه گازوییل و مخازن که شامل ۱- احداث واحدهای یوتیلتی و آفسایت ۲- احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز ، واحد بازیافت گوگرد ۳- احداث واحد آمین و تصفیه گاز ترش و تاسیسات مورد نیاز نموده است.
(تصفیه گازوئیل) : قرارداد شرکت های نارگان و چگالش بصورت EP بوده که بخش مهندسی قیمت مقطوع و بخش کالا بصورت MarkUp و همچنین قرارداد شرکت ODCC بصورت C و قیمت مقطوع می باشد.
(یوتیلیتی و آفسایت): قرارداد شرکت مپنا بصورت EP بوده که بخش مهندسی قیمت مقطوع و بخش کالا بصورت MarkUp و همچنین قرارداد شرکت ODCC بصورت C و آحاد بها می باشد.
(تکمیل مخازن): قرارداد شرکت مپنا بصورت EPC بوده که بخش های مهندسی و اجرا قیمت مقطوع و بخش کالا بصورت Markup می باشد.

اهداف :

شرکت پالایش نفت اصفهان بمنظور بهبود فرآیندهای عملیاتی و افزایش کیفیت سوختهای تولیدی و با هدف حذف ترکیبات سولفور،نیتروژن،آمونیاک و آروماتیک از دیزل تولیدی ، اقدام به اجرای پروژه تصفیه گازوئیل به ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز نموده است. با حذف ترکیبات گوگردی مقدار آن از ۱۰ هزار به ۱۰ PPM خواهد رسید.