|  English

|   عربی

صفحه اصلی
ورود/عضویت/پنل کاربری
اطلاعات تماس
ارسال پیام
نقشه
شرکت پالایش نفت اصفهان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۵۹۱  مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ و دنیای اقتصاد شماره ۴۹۲۱ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ با حضور دارندگان ۳۵/۷۹ درصد از سهامداران و بشیر قبدیان  نماینده سازمان بورس و رضا آتش نماینده  موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) در محل سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری به نشانی اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران  تشکیل گردید. پس ازاحراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، حسن مومنی ملکشاه (نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) به عنوان رئیس جلسه و جلیل رجب کردی (نماینده شرکت آوای پردیس سلامت) و مصطفی زهتابیان (نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه) به عنوان نظار و مهدی صرامی به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

 دستور جلسه :

 استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸٫

 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹
 • اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹٫
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های رسمی شرکت.
 • تعیین اعضای هیات مدیره
 • سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

 مصوبات مجمع :

 الف) تکالیف مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره دررابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ قرائت و مجمع پس از           بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

 1. درمورد بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

درخصوص اجرای طرح جامع پروژه بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاهEURP (ضلع جنوبی) با توجه به ضرورت تغییر الگوهای کیفیت محصولات نفتی تولیدی پالایشگاهها (بنزین، نفت گاز، نفت کوره و …)و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در کشور و اهمیت استراتژیک اجرای طرح های شرکت پالایش نفت اصفهان و ضرورت های فوری و قانونی و حاکمیتی اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان به علت الزامات زیست محیطی در راستای بهینه نمودن کیفیت فرآورده های نفتی مطابق استانداردهای روز دنیا، مجمع ضمن تاکید بر اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه (پروژه بخش جنوبی) مقرر نمود:

الف) با توجه به الزامات قانونی و زیست محیطی و همچنین جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع و معضلات تولید و برداشت نفت کوره در کشور و احتمال کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه، مجمع در این خصوص مقرر نمود هیات مدیره
با اختیار کامل پروژه های مربوط به کاهش و حذف نفت کوره را با هدف استفاده بهینه از منابع شرکت و جلوگیری از زیان
 های عدم النفع حاصله با بکارگیری منابع مالی داخلی و بین المللی در حداقل زمان ممکن پیگیری و اجرایی نموده و با اجرایی نمودن پروژه های مربوطه، گزارشات لازم را به همراه زمانبندی اجرای پروژه ، نحوه تامین منابع مالی ، گزارشات پیشرفت فعالیت های اجرایی پروژه و… را به سهامداران عمده ارائه نماید.

ب) باتوجه به تبادل قرارداد با شرکت نارگان جهت ادامه و تکمیل پروژهRHU و باعنایت به اینکه مبلغ۸۰(هشتاد)میلیون یورو پیش پرداخت مطابق با قرارداد اصلی (RHU) در زمان معتبر قرارداد به شرکت دایلم پرداخت گردیده است مقرر گردید در راستای  تسویه حساب نهایی پیش پرداخت مذکور ، در ارتباط با ادامه اجرای قرارداد و تکمیل ساخت کالاهای موضوع قرارداد و تسویه حساب با سازندگان درخصوص قیمت کالا و ادعای سازندگان، هیات مدیره با قید فوریت و تهیه برنامه زمانبندی مناسب نسبت به ادامه کار و توافق با شرکت دایلم و سازندگان در ارتباط با تکمیل ساخت کالاها و پرداخت قیمت و تسویه کلیه ادعاهای سازندگان با رعایت صرفه و صلاح شرکت (اختیار کامل) اتخاذ تصمیم نماید.

 1. درمورد بند (۶)  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

 الف) درخصوص مالیات ارزش افزوده  سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مقرر گردید موضوع در چارچوب صرفه و صلاح شرکت از طریق کارشناسی دقیق تا حصول نتیجه نهایی و با استفاده از ظرفیت های کامل قانونی مورد پیگیری قرارگیرد و نتیجه به سهامداران گزارش گردد.

ب) درخصوص مالیات های ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ و همچنین اعتبار مالیاتی فروش نفت خام توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مرتبط با سال ۱۳۹۰ پیگیری های لازم با استفاده از ظرفیت های کامل قانونی صورت پذیرد و نتیجه به سهامداران گزارش گردد.

 1. درمورد بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

درخصوص مانده مطالبات راکد و سنواتی از شرکت پتروشیمی اصفهان معادل۲۷۸ر۲ میلیارد ریال مجمع با توجه به رای قطعی صادره علیه شرکت پتروشیمی اصفهان و اقدامات اجرایی صورت گرفته منتج به برگزاری مزایده و درخواست انتقال  مشاع اموال موضوع مزایده شامل عرصه و اعیان (ساختمانها و تاسیسات) شرکت پتروشیمی اصفهان به میزان محکوم به و خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و باتوجه به رد اعاده دادرسی درخواستی شرکت پتروشیمی اصفهان درخصوص رای مذکور از سوی قوه قضاییه مقرر گردید هیات مدیره ضمن پیگیری در جهت وصول مطالبات شرکت اعم از اصل وخسارت تادیه تاخیر (با رعایت صرفه و صلاح شرکت) در اسرع وقت گزارش کاملی با بررسی تمام ابعاد حقوقی و مالی درخصوص چگونگی پیشرفت قضایی پرونده و اجرای سریع تر حکم و نحوه اقدام متناسب با آن به سهامداران عمده جهت اتخاذ تصمیم گزارش نماید.

 • درمورد بند (۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

مجمع بر پیگیری و نهایی سازی اخذ اسناد مالکیت تاکید نمود. 

 • درمورد بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

مجمع با توجه به الزامات قانونی و عملیاتی شرکت در اجرای پروژه های کیفی سازی محصولات و به منظور استفاده از مواهب مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۸۹۲۸/ت ۵۱۱۵۴ ﻫ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳با تخصیص ۳۰ درصد از سود خالص سال ۱۳۹۸ به مبلغ

 ۵۵۷ر۸ میلیاردریال به عنوان اندوخته طرح های توسعه ای با لحاظ برنامه زمانبندی مورد تأیید و نظارت وزارت نفت و در جهت ارتقاء شاخصه های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی براساس استاندارد های وزارت نفت موافقت نمود.

 1. در مورد بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مرتبط با سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

 1. درمورد بند (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

درخصوص عدم رعایت برخی از موارد دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادارو دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار مجمع تاکید بر رعایت دقیق و کامل دستورالعمل های مذکورنمود.

 1. در مورد بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

درخصوص اجرایی نمودن دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار ، مجمع تاکید بر رعایت دقیق و کامل دستورالعمل های صرفاً الزام آور مذکور نمود.

 1. مجمع با اکثریت آرا به هیات مدیره اجازه می دهد با رعایت صرفه و صلاح شرکت به تشخیص خود و در راستای تکالیف اجتماعی جهت حمایت از پروژه هایی نظیر پروژه های حفاظت از محیط زیست ،فرهنگی ، ورزشی ، بهداشتی و سایر سازمانهای ذیصلاح قانونی به صورت بلاعوض یا تسهیلات خارج از آیین نامه معاملاتی شرکت و همچنین پروژه های آبرسانی با لحاظ مصوبات هیات دولت و کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و همچنین کارگروه استانی سازگاری با کم آبی و سایر مکاتبات دریافتی در این خصوص ازطریق مراجع ذیربط استانی در سقف ۶۵۰ میلیارد ریال به شرح ذیل هزینه و گزارش لازم را به سهامداران عمده ارائه نماید.

الف) سقف ۳۵۰میلیاردریال جهت پروژه تامین آب مورد نیاز شرکت از خلیج فارس و تتمه مصوبات کارگروه ملی استانــی    

       سازگاری با کم آبی تامین آب پایدار شرکت.

      ب)  سقف ۳۰۰میلیاردریال جهت سایر فعالیت های اجتماعی مندرج در صدر بند۹ .

همچنین هیات مدیره مکلف گردید راهکارهای علمی و اجرایی کاهش آب مصرفی شرکت و همچنین شناسایی ، جایگزینی و استفاده از سایر منابع آبی را پیگیری و اتخاذ تصمیم نماید.

ج) جابجایی در سقف ۱۰درصد بین منابع مندرج در بند های “الف” و “ب” در اختیار هیات مدیره می باشد.

ب- مصوبات و سایر تکالیف مجامع

 1. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۸، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، موردتصویب قرار گرفت.
 2. در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ۴۰۰ریال بعنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده به مبلغ۶۵۸ر۲۳۶ر۲۰میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیئت مدیره، بعنوان سود تخصیص نیافته در حسابها لحاظ گردد.
 3. موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۹ انتخاب گردید. مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

 روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ انتخاب شدند.

 1. اعضای اصلی هیات مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
 • شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری
 • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 • شرکت آوای پردیس سلامت
 • شرکت توسعه سرمایه رفاه
 • شرکت پالایش نفت جی ارس

تبصره: اشخاص حقوقی منتخب در معرفی نماینده حقیقی جهت عضویت در هیات مدیره محترم علاوه بر رعایت اصل ۱۴۱ قانون اساسی ملزم به رعایت موارد قانونی به شرح ذیل می باشند:

 • تبصره(۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

قانون منع تصدی بیش از یک شغل (مصوبه ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی).