|  English

|   عربی

صفحه اصلی
ورود/عضویت/پنل کاربری
اطلاعات تماس
ارسال پیام
نقشه
شرکت پالایش نفت اصفهان

در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد  به تاریخ  ۱۴۰۰/۴/۱۶جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با حضور دارندگان۶۲٫۶۳ درصد از سهامداران و نماینده سازمان بورس آقای جمشید سهرابی و نماینده مؤسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت)آقای رضا آتش در محل سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری به نشانی اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران تشکیل گردید. پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، آقای مجید اعظمی (نماینده شرکت پالایش نفت جی ارس ) به عنوان رئیس جلسه، مرتضی ابراهیمی مدیرعامل شرکت، آقای مهدی صرامی فروشانی (نماینده شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت) و  آقای علیرضاخدایی(نماینده شرکت آوای پردیس سلامت) به عنوان نظار و آقای صاحب ارجمند به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰
۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
مصوبات مجمع :
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
الف) صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، موردتصویب قرار گرفت.
ب ) در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ۱۲۰۰ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده پس از کسر پاداش عملکرد هیئت مدیره، به عنوان سود تخصیص نیافته در حسابها لحاظ گردد.
ج ) موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.
د ) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب شدند.
جلسه مجمع در ساعت۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.