|  English

|   عربی

صفحه اصلی
ورود/عضویت/پنل کاربری
اطلاعات تماس
ارسال پیام
نقشه
شرکت پالایش نفت اصفهان

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با حضور بیش از ۶۹/۳۵ درصد از سهامداران و همچنین اعضای هیئت مدیره و نماینده مؤسسه حسابرسی بهمند آقای رضا آتش (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده  سازمان بورس و اوراق بهادار آقای محمدحسین جعفریان طاهری ، در سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری واقع در اصفهان بزرگراه آزادگان – کیلومتر ۳ جاده تهران، تشکیل گردید.
پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت آقای بهمن طاهریان مبارکه ( نائب رئیس هیئت مدیره) به عنوان رئیس جلسه و آقایان علیرضا خدایی ساخلو (نماینده شرکت آوای پردیس سلامت )  و سیدابوالقاسم توکلی (نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ) به عنوان ناظرین و  آقای صاحب ارجمند (مدیرمالی)به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت
۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت
۳- اصلاح ماده (۵) اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام
پیرو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت گردید.
با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه و همچنین کسب موافقت سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مجوز صادر شده، پس از بررسی و بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اخذ گردید.
۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۶ریال به مبلغ۰۰۰ر۲۴۷ر۴۵۸ر۴۷۴ر۱۳۹ریال (معادل ۸۳٫۵ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.
۲- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام شود.
۳-مجمع مقرر نمود پاره سهم های  ایجادی در افزایش سرمایه مصوب به شرح بند ۱ فوق را تجمیع و توسط هیات مدیره از طریق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار و بهای فروش سهام پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران ذیربط منظور گردد.
ماده۵- میزان سرمایه و تعداد سهام:
سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰ر۲۴۷ر۴۵۸ر۴۷۴ر۱۳۹ریال (یکصد و سی و نه هزار وچهارصد و هفتاد و چهار میلیارد و چهار صدو پنجاه و هشت میلیون  و دویست و چهل و هفت هزار ) ریال است که به ۲۴۷ر۴۵۸ر۴۷۴ر۱۳۹ سهم عادی ۰۰۰ر۱ ریالی با نام تقسیم شده و کامل پرداخت گردیده است.