|  English

|   عربی

صفحه اصلی
ورود/عضویت/پنل کاربری
اطلاعات تماس
ارسال پیام
نقشه
شرکت پالایش نفت اصفهان

با هماهنگی اداره آموزش وتجهیز نیروی انسانی شرکت، و با هدف افزایش مهارت های تخصصی روابط عمومی و به روز بودن کارشناسان با توجه به رشد سریع اطلاع رسانی و تغییر و تحول علم رسانه و روابط عمومی در دنیا و ضرورت افزایش آگاهی و توان تخصصی آنان دوره آموزشی تخصصی روابط عمومی با تدریس حمید شکری خانقاه برگزار گردید .
حمید شکری رئیس گروه تخصصی روابط عمومی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو در ایران با اشاره به اینکه روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم و سازمان هستند، عنوان کرد: افزایش آگاهی و توان ارتباطی روابط عمومی، سبب تحکیم ارتباط روابط عمومی با جامعه داخل و بیرون شرکت می شود و این ارتباط مستمر و دوسویه، ارتقاء سطح مشارکت و ارائه خدمات مطلوبتر را در پی خواهد داشت.
نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی بر دانش بنیان بودن روابط عمومی تاکید کرد و روابط عمومی هوشمند را روابط عمومی دانست که نادیده ها و ناشنیده ها را درک کند و با کلمات صادقانه و احساسات صمیمانه با مشتریان و ذی نفعان ارتباط برقرار کند.
دکتر حمید شکری، پذیرش بی قید وشرط ، قدردانی، تأیید ، تحسین و توجه کردن را از رازهای ارتباطات موفق و اصول اساسی متقاعد سازی توصیف کرد و گفت: یک روابط عمومی موفق با در نظر گرفتن این موارد به دنبال مسئله شناسی ارتباطی، کشف راه حل ها و رفع مشکلات ارتباطی سازمان است لذا بایستی به جای تمرکز بر چرا ها به دنبال چگونگی رفع مسأله باشد.
دکتر حمید شکری مدرس دانشگاه همچنین با تبیین روابط عمومی پایه، حرفه ای و تخصصی به تشریح فرایند چگونگی تبدیل شدن از روابط عمومی پایه به روابط عمومی حرفه ای و تخصصی پرداخت.
مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان طی سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از دوره آموزشی بسیار مؤثر برگزار شده، گفت: جایگاه روابط عمومی ها دردنیای امروز بسیار حساس است و این حساسیت ایجاب می کند تا اطلاعات افرادی که در این مجموعه ها فعالیت می کنند، نیز به روز باشد. مهندس زائری افزود: خوشبختانه این دوره آموزشی برای ارزش آفرینی و اعتمادسازی و افزایش دانش و تخصص کارکنان روابط عمومی بسیار ارزشمند بود و یکی از برنامه های ما ادامه اینگونه آموزش های کلیدی با این گونه اساتید مجرب است.