پالایش نفت اصفهان
درراستاي مصرف بهينه آب صورت مي گيرد تاریخ: 1396/09/12    
احداث ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه پساب شاهين شهر در شركت پالايش نفت اصفهان احداث ايستگاه پمپاژ و  تصفيه خانه پساب شاهين شهر در شركت پالايش نفت اصفهان
با توجه به بحران عمومي آب در سراسر كشور و حفظ و صيانت از منابع كشور در جهت استفاده از پساب آب و بازچرخاني پساب فاضلاب شاهين شهر، شركت پالايش نفت اصفهان براي نخستين بار در ايران و با بهره گيري از تكنولوژي هاي روز دنيا، طي قراردادي با سازمان آب منطقه اي اصفهان مبادرت به خريد انشعاب پساب به ميزان 210 ليتر بر ثانيه نموده است.
اين شركت براي اجراي تاسيسات و زير ساخت انتقال و تصفيه پساب مذكور در سه فاز اقدام  به برگزاري  مناقصه محدود و شناسايي و عقد قرارداد با پيمانكاران و مشاوران واجد صلاحيت نموده است: فاز 1 ) طراحي خط انتقال پساب با شركت هيدور پارس بصورت  E فاز 2 )خريد،اجرا و نظارت كارگاهي  خط انتقال پساب با شركت فراسان و ري آب به صورت  PC با هزينه اي  بالغ بر 7ميليارد ريال فاز 3) طراحي ، خريد و  اجراي احداث ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه با شركت آبسان زلال خاور ميانه بصورت EPC  با مبلغ 50 ميليارد ريال. 
   تصفيه پساب شاهين شهر با همكاري يك شركت دانش بنيان در دو مرحله پمپاژ پساب از تصفيه خانه شاهين شهر و ساخت ايستگاه تصفيه خانه در شركت پالايش نفت اصفهان در زميني با مساحت 80 × 140 مترمربع و پيش بيني تصفيه پساب با سرعت 500 ليتر بر ثانيه با احتساب طرح هاي بهينه سازي اجرايي شده است . انتقال اين پساب، توسط 10 كيلومتر خط انتقال با لوله هاي 700 GRP ساخته شده ، مرتبط مي باشد كه پس ازاتمام تصفيه خانه پالايشگاه، تصفيه پساب شاهين شهر با سرعت 210 ليتر برثانيه عملياتي خواهدشد .
فاز هاي 1 و 2 اين طرح، در بهمن ماه 95 با موفقيت، تحويل موقت شده است و فاز 3 طرح مذكور از بهمن ماه 1395  آغاز شده و تاكنون 59% پيشرفت داشته است. همچنين، از لحاظ برنامه اي اين پروژه بايد در مهر ماه 97 بهره برداري شود كه با نظر به اهميت و ضرورت راه اندازي اين پروژه حياتي، اداره مهندسي و پروژه هاي شركت پالايش نفت اصفهان تمامي تلاش و مساعدت هاي قراردادي لازم را به عمل آورده است تا حداقل 2 ماه زودتر از زمان موعد ( مرداد ماه 97 ) شاهد بهره برداري  اين پروژه باشيم. 
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal