پالایش نفت اصفهان
با رويكرد زيست محيطي صورت گرفت تاریخ: 1396/09/13    
احداث سيستم هاي روغن گير در پالايشگاه اصفهان با تكنولوژي جديد احداث سيستم هاي روغن گير در پالايشگاه اصفهان  با تكنولوژي جديد
با انجام پروژه جديد ،سيستم هاي روغن گير پالايشگاه اصفهان با تكنولوژي جديد به روز شده وگامي ديگر در راستاي صرفه جويي در مصرف آب وبهينه سازي توليد بخار ونگهداري وافزايش طول عمر تجهيزات برداشته شد.
مهندس ميثاقي مدير پروژه اظهار داشت :اين پروژه از ابتداي سال 95به صورت EPCوبا هزينه اي بالغ بر 120ميليارد ريال توسط پيمانكار وبا نظارت اداره مهندسي وپروژه ها شروع ودر شهريور ماه 96به شبكه پالايشگاه متصل وتحويل واحد بهره بردارگرديد.
با انجام اين پروژه مواد زائد هيدروكربوري از حدود 250مترمكعب در ساعت آب مقطر برگشتي حذف گرديده وميزان مواد نفتي آن به كمتر ازppm./5كاهش يافته وبا انجام اينكار علاوه بر بازيافت 250مترمكعب آب با كيفيت مناسب جهت تزريق به بويلرها، باعث افزايش طول عمر بويلرهاي بخار وجلوگيري از آلودگي محيط زيست گرديد
لازم به ذكر است كه اجراي اين پروژه كاملا اقتصادي بوده وبا توجه به مزاياي اعلام شده حداكثر ظرف مدت 18ماه هزينه هاي انجام شده قابل بازيابي مي باشد. 
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal