پالایش نفت اصفهان
مدير عامل شركت پالايش نفت اصفهان تاریخ: 1396/10/16    
ارزيابي عملكرد مي تواند و بايد قوه محركه سازمان باشد ارزيابي عملكرد مي تواند و بايد قوه محركه سازمان باشد
هفدهمين همايش نظام پيشنهادهاي شركت پالايش نفت اصفهان كه با محوريت نظام پيشنهادها و ارزيابي عملكرد برگزار گرديد. فلسفه وجودي نظام پيشنهادها، ايجاد و تداوم حركت براي ارتقا عملكرد است.
چاوشي در هفدهمين همايش نظام پيشنهادهاي شركت پالايش نفت اصفهان گفت: يكپارچگي و هماهنگ بودن تمام اجزاء سيستم شركت،  منوط به ارزيابي مطلوب عملكرد است كه به تبع آن، تعالي سازمان تحقق مي¬يابد.
وي با بيان اينكه كل فلسفه خلقت حيات نيز ارزيابي بشر است،  به آيه 2 سوره ملك « الّذي خلق الموت و الحيوه ليبلُوَنكُم اَيُّكُم احسَنُ عملاً و هو العزيز الغفور» اشاره نمود و گفت: خداوند مرگ و زندگي را پديد آورد تا بندگان خود را بيازمايد كه كدام نيكوكارترند. شيوه قرآن نيز به دو صورت بشارت و تنذير است؛ خداوند به پيامبرش مي فرمايد: « انّا ارسلناك بالحق بشيراً و نذيراً». ارزيابي عملكرد نيز در همين راستاست. 
چاوشي افزود: ارزيابي عملكرد بايد منجر به اقدامات اصلاحي و تعالي سازماني گردد و در صورتي كه قبول كنيم ارزيابي عمكرد، قوه محركه نيروي انساني است، بايد مراحل ارزيابي به طور صحيح انجام شود؛ فرد ارزيابي شونده چندين بار مصاحبه شود؛ همچنين به منظور كامل نمودن اين چرخه، اجراي  دوره¬هاي آموزشي تكميلي براي روسا نيز الزامي به نظر مي¬رسد. 
مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان  با اشاره به ديدگاه ويژه مديريت بر كيفي¬سازي و توانمندسازي نيروي انساني با تاكيد بر شرح وظايف، اظهار داشت. زماني كه همه كاركنان يك سازمان، شرح وظايف خود را بدانند و كاركنان آموزش لازم را ديده باشند ولي به سمت بهبود مستمر حركت نكنند، اين سازمان در يك سطح ثابت حركت خواهد كرد و متعالي نخواهد شد ولي با ارائه پيشنهادهاي كايزني مي¬توان هميشه پويا بود.
چاوشي با اذعان به اينكه در سنوات گذشته ارزيابي عملكرد آن چنان كه شايسته است صورت نگرفته، تصريح نمود: 
لازم است از نظام پيشنهادها، مديريت دانش،ثبت تجربه¬ها و ساير سيستم¬هاي مديريتي به عنوان ابزارهايي براي رسيدن به تعالي سازماني، استفاده نمود و به منظور ارزيابي اثربخشي آن¬ها از نظام¬هاي ارزيابي عملكرد استفاده نمود. 
با دو پيشنهاد سخنان خود را به پايان رساندند: 1- ادامه دوره¬هاي آموزشي ارزيابي عملكرد براي مديران و مسئولين و پيگيري بهبود در فرآيند ارزيابي عملكرد و 2- تغيير عنوان همايش به همايش تعالي سازماني
در اين همايش سميتئاتري (سمينار+تئاتر) نيز با عنوان ارزيابي عملكرد و ارتباط آن با نظام پيشنهادها اجرا شد 
كه در حين اجراي برنامه دكتر حميد دوازده امامي متخصص و مشاور مديريت و برنامه¬ريزي فرهنگي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان به تشريح ارزيابي عملكرد، اهداف، مراحل، مهارت¬هاي مورد نياز و در نهايت خطاهاي ارزيابي عملكرد پرداخت. 
رئيس برنامه¬ريزي، مهندسي سيستم هاو روشها نيز به گزارشي از  فعاليت نظام پيشنهادها در سال¬هاي اخير پرداخت و گفت:  شركت پالايش نفت اصفهان پس از مصوبه شوراي عالي اداري حدود 15 سال پيش، نظام پيشنهادها را راه اندازي نمود و 
تا كنون سود و صرفه جويي بالايي در شركت داشته و در سطح كشوري مقام¬هاي ارزشمندي را كسب نموده است.
خادمي به برخي افتخارات نظام پيشنهادها اشاره نمود: مقام دوم كشوري و دريافت تنديس بلورين در سومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال 1390، مقام سوم كشوري و دريافت تنديس برنزين در چهارمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال 1391، مقام سوم كشوري و دريافت تنديس بلورين در پنجمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال 1392، مقام اول در بخش پيشنهاد برتر در ششمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال 1394، مقام سوم كشوري و دريافت تنديس برنزين در بخش سازمان برتر در ششمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال 1394، مقام سوم كشوري و دريافت تنديس برنزين در بخش سازمان برتر در ششمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال 1395،ارائه و پذيرش مقاله ي «ارائه يك مدل براي محاسبه پاداش پيشنهادهاي داراي صرفه اقتصادي » در سيزدهمين همايش ملي نظام پيشنهادها سال 1395
فرشته مشهدي رئيس مهندسي سيستم¬ها و روش¬ها، نيز طي سخناني با تاكيد بر سخنان مدير عامل مبني بر لزوم اتصال سيستم ارزيابي عملكرد به سيستم تعالي، اظهارداشت: در صورت تحقق اين امر، هر فرد از نقش خود در تعالي سازمان مطلع خواهد شد.
در پايان همايش به پيشنهاددهندگان برتر، كارشناسان برتر، دبيران تخصصي برتر ... هدايايي به رسم يادبود اعطاء گرديد. 
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal